แจ้งการโอนเงิน (Payment Notification)

โปรดกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย ให้ครบถ้วน

(Please completed the form below: Order Number, Amount transferred, Date & Time transferred)